Právní výhrada

Společnost ZENDAR spol. s.r.o. je podle zákona o duchovním a průmyslovém vlastnictví majitelem práv, a proto v případě jakékoli činnosti zaměřené na porušování těchto práv podnikne Společnost okamžité a důrazné kroky za účelem ochrany těchto práv.

Solné stěny a podlaha, ze kterých je vytvořena kabina sauny jsou předmětem registračních práv a jsou registrovány pod č. 000927835-0001 a 000927835-0002, které vydal Úřad pro kontrolu vnitřního trhu, oddělení zboží a průmyslových vzorů. v Alicante.

Konstrukce panelu stěny, ze kterého je vytvořena kabina sauny je předmětem patentové žádosti o evropský patent v Evropském patentovém úřadě.

Konstrukce solné podlahy stejně jako konstrukce kabiny sauny jsou předmětem žádosti o ochrannou známku v Polském patentovém úřadě.

Back to Top